ZNAK B-13 ZAKAZ WJAZDU POJAZDOW Z MATERIALAMI WYBUCHOWYMI LUB LATWO ZAPALNYMI

Znak B-13

Znak B-13


zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi


Znak oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w odrębnych przepisach, materiały niebezpieczne klas: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 lub gazy palne klasy 2, w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.


Znak :B-13 , zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi

Znak B-13

Znaki zakazu

Znaki drogowe