ZNAK D-48 ZMIANA PIERWSZENSTWA

Znak D-48

Znak D-48


zmiana pierwszeństwa


Znak uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu.


Znak :D-48 , zmiana pierwszeństwa

Znak D-48

Znaki informacyjne

Znaki drogowe